Veletrh aktivního občanství

Pondělí 24. 5. 2021 - Úterý 25. 5. 2021
E-mail organizátora: 
jiri.krist@masopavsko.cz
Web organizátora: 
Na jaře se budeme účastnit Veletrhu aktivního občanství, který organizuje Místní akční skupina Opava. V plánu je organizace workshopu soustředící se na formy podpory participace mladých lidí v demokratických procesech, zájem o veřejné dění a zapojení do rozhodovacích procesů.

Na jaře se budeme účastnit Veletrhu aktivního občanství, který organizuje Místní akční skupina Opava. V plánu je organizace workshopu soustředící se na formy podpory participace mladých lidí v demokratických procesech, zájem o veřejné dění a zapojení do rozhodovacích procesů. Aktivní občanství mladých lidí, jejich iniciativita a kreativita jsou esenciální pro evropskou demokracii. Prezentovány budou hlavní principy evropského dialogu s mládeží, jeho dopady a příklady úspěšné praxe, také výsledky současného cyklu zaměřeného na prostor a participaci pro všechny.