Uzávěrka pro podávání projektů strukturovaného dialogu mládeže k 30.4.2015

Středa 29. 4. 2015 - Čtvrtek 30. 4. 2015
E-mail organizátora: 
DZS, Erasmus +
Web organizátora: 
Pro projekty strukturovaného dialogu je možné zažádat o finanční podporu v programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže.

Jedná se o klíčovou oblast 3 – **Podpora politických reforem**, která je zaměřena na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní či evropské úrovni. Zažádat je možné až o 50 000 EUR v délce trvání projektů 3-24 měsíců. Více informací o pravidlech naleznete v programové příručce.

> Uzávěrka grantových žádostí je již 30. 4. 2015 ve 12:00

Všechny informace o programu i o postupu při podávání žádostí naleznete na webu: