Událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu

Středa 16. 10. 2019
E-mail organizátora: 
sekretariat@crdm.cz
Web organizátora: 
Dne 16. 10. 2019 proběhla v České lípě Konzultace – událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo zaměření se na získávání pracovních zkušeností pro budoucí profesi při studiu (dobrovolničení, mezinárodní studentské výměny, studium v zahraničí, atd.) a rozvinutí debaty o současných možnostech mládeže z venkovských oblastí.

Dne 16. 10. 2019 proběhla v České lípě Konzultace – událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo zaměření se na získávání pracovních zkušeností pro budoucí profesi při studiu (dobrovolničení, mezinárodní studentské výměny, studium v zahraničí, atd.) a rozvinutí debaty o současných možnostech mládeže z venkovských oblastí. Speciální důraz byl kladen na cíl číslo 6 (Posunout venkovskou mládež kupředu). Hlavní organizátorkou byla ambasadorka mládeže Strukturovaného dialogu, Viktorie V.