Událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu

Pátek 11. 10. 2019
E-mail organizátora: 
sekretariat@crdm.cz
Web organizátora: 
Dne 11. 10. 2019 proběhla v Krnově Konzultace – událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo rozšíření schopností kritického myšlení mezi mládeží z venkovských oblastí a rozvinutí debaty o současných možnostech mládeže z venkovských oblastí.

Dne 11. 10. 2019 proběhla v Krnově Konzultace – událost ambasadorky mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo rozšíření schopností kritického myšlení mezi mládeží z venkovských oblastí a rozvinutí debaty o současných možnostech mládeže z venkovských oblastí. Speciální důraz byl kladen na cíl číslo 6 (Posunout venkovskou mládež kupředu). Událost organizovala ambasadorka mládeže Strukturovaného dialogu, Natálie Š.