Událost ambasadora mládeže Strukturovaného dialogu

Sobota 5. 10. 2019
E-mail organizátora: 
sekretariat@crdm.cz
Web organizátora: 
Dne 5. 10. 2019 proběhla v Ostravě Konzultace – událost ambasadora mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo rozvíjet diskuzi mezi participanty z různých sociálních prostředí a oblastí, z nichž někteří byli z Ostravy, jiní z venkovského Slezska.

Dne 5. 10. 2019 proběhla v Ostravě Konzultace – událost ambasadora mládeže Strukturovaného dialogu, jejímž cílem bylo rozvíjet diskuzi mezi participanty z různých sociálních prostředí a oblastí, z nichž někteří byli z Ostravy, jiní z venkovského Slezska. Speciální důraz byl kladen na cíl číslo 6 (Posunout venkovskou mládež kupředu). Hlavním organizátorem byl ambasador mládeže Strukturovaného dialogu, Vladimír B.