Strukturovaný dialog na CVVZ

Pátek 11. 11. 2022 - Neděle 13. 11. 2022
E-mail organizátora: 
zelinka@chrudim­ka.cz
Web organizátora: 
Chystáme se na CVVZ, neboli Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností, která se bude konat 11. - 13. 11. ve Skutči.

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími.

Nás můžete potkat na debatě:

Mladí a udržitelní https://www.cvvz.cz/program/blok/132

kde budeme prezentovat výsledky našeho výzkumu

a workshopu:

Udržitelné místo https://www.cvvz.cz/program/blok/131 kde budeme sdílet tipy, na aktivity o udržitelnosti a budeme společně tvořit ideální udržitelné místo.