Školy, politická participace a občanské vzdělávání v ČR, diskuse BRNO

Úterý 27. 1. 2015 - Středa 28. 1. 2015
E-mail organizátora: 
jana.votavova@crdm.cz

Telefon organizátora: 
+420 721 463 0
Diskuse se školáky, učiteli a aktivisty v oblasti občanského vzdělávání. Patří politika do škol? Jaký mají mladí přehled?

Zveme Vás na první z cyklu debat spojených s aktuální evropskou konzultací a situací politické participace mladých u nás v republice. Máte co říci? Přijďte!
Úterý 27. 1. 2015, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická 70, Brno.