Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží je zodpovědná za naplňování závazků České republiky vůči Evropské komisi v oblasti strukturovaného dialogu Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi dětí a mládeže a naplňování potřeb realizace národní politiky mládeže v České republice. Na tomto setkání připraví akční plán a metodiku dalšího cylu konzultací.

Čtvrtek 4. 4. 2019, 13:00 - Pátek 5. 4. 2019, 14:45
E-mail organizátora: zuzana.wildova@mc-zbraslav.cz
Web organizátora: https://www.strukturovanydialog.cz/

Hlavním cílem tohoto setkání je vypracovat plán činností pro 7. cyklus. Pracovní skupina bude diskutovat o metodice 7. cyklu, jeho hlavních cílech pro Českou republiku a o harmonogramu na následující měsíce. Proběhne také diskuse o vztahu mezi EU  dialogem mládeže a Strukturovaném dialogu. Tematicky se pracovní skupina bude věnovat zejména třem vybraným cílům mláže pro tento cyklus. Jimi jsou: YG6 Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí, YG7 Kvalitní zaměstnání pro všechny, YG 8 Kvalitní vzdělání. 
#uzavrenaakcealedobreonivedet

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu