Setkání Národní pracovní skupiny

Čtvrtek 28. 11. 2019
E-mail organizátora: 
sekretariat@crdm.cz
Web organizátora: 
Dne 28. 11. 2019 proběhlo setkání Národní pracovní skupiny, jehož cílem bylo shrnutí konzultací k 7. cyklu.

Dne 28. 11. 2019 proběhlo setkání Národní pracovní skupiny, jehož cílem bylo shrnutí konzultací k 7. cyklu. Probíhala diskuze ohledně závěrů konzultací, byl představen plán naplnění aktivit, metodologie všech fází konzultací, byl představen standardizovaný průzkum, akce pracovní skupiny, aktivity ambasadorů*ek mládeže, aktivity partnerů Strukturovaného dialogu, online aktivity a fotosoutěž. Další část setkání byla věnována finanční stránce projektu. Závěrem Národní pracovní skupina naplánovala další kroky pro rok 2020.