Seminář: Spolupráce měst a neziskovek

Čtvrtek 26. 11. 2015 - Pátek 27. 11. 2015
E-mail organizátora: 
michaela.cvachova@crdm.cz
Vámi vybrané druhé téma semináře. Dorazíte?

Během společného dne odpovíme na otázky:

* jakou roli ve strukturovaném dialogu i jiných aktivitách neziskovek hraje vedení měst a obcí
* možnosti spolupráce (finanční i organizační) měst a organizací
* příklady z rozmanité praxe (více informací o hostech na našem Facebookovém profilu)
* Národní síť Zdravých měst: hlavní host tohoto semináře s užitečnými informacemi

**Ve čtvrtek 26. 11 od 10h do 15h.**
Místo bude odrážet cíl seminářů: informace, vzdělání i zábavu a síťování účastníků.
**Takže čokoláda? Děkujeme za spolupráci [Choco loves coffee](http://chocolovescoffee.cz/), kteří nám umožní připravit seminář u nich a ještě pro nás připraví degustaci čokolády.**

Opět je kapacita omezena.
**Prosíme pro registraci vyplňte[ FORMULÁŘ](http://strukturovanydialog.formees.com/f/seminar-spoluprace-s-mesty/).**

Uschovejte si jízdenky. Máme rozpočet na cestovné účastníků.

**FB událost k semináři: [Města a neziskovky](https://www.facebook.com/events/1505475309751709/1505896146376292/)**

> Co o svém příspěvku napsala Ivana Vaňková z NSZM?

Města a obce disponují nástroji a prostředky pro vytváření podmínek pro aktivní rozvoj mladé generace. Při správném využití těchto nástrojů mohou místní samosprávy podporovat vytváření dialogu s mladými lidmi, poskytovat jim prostor na spolurozhodování o vývoji města či vyčlenit finanční prostředky na realizaci nápadů a aktivit mladých.

Jaké aktivity se ve městech osvědčily? Koho ze zástupců města je možné oslovit a jak navázat fungující spolupráci? Asociace Národní síť Zdravých měst dlouhodobě podporuje aktivity pro zapojování mladé generace a disponuje mnoha příklady dobré praxe. Přijďte také diskutovat a sdílet své zkušenosti!

> Host Erich Kříž:

Je zastupitelem v městě Krásno, spoluzakladatelem Mladých občanů, projektový manažer v EUROPEUM Institute for European Policy a regionální sekretář hnutí Starostové a nezávislí.
Vyplatí se s ním prodiskutovat reálnost Vašich plánů s radnicí pro rok 2016. A možná začnete i spolupracovat.
[LinkedIn](https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAX2E-ABJENuFSaHydCu2j68L_S...)

[Mladí občané](https://www.facebook.com/mladiobcane/?fref=ts)

[Europeum](http://www.europeum.org/cz/)

Opět je kapacita omezena.
**Prosíme pro registraci vyplňte[ FORMULÁŘ](http://strukturovanydialog.formees.com/f/seminar-spoluprace-s-mesty/).**

--------

**Informace o NSZM**

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Na webu NSZM najdete mnoho užitečných metodik a seznam měst, která jsou zapojena.

> Je tam i Vaše?

[ZDRAVAMESTA.CZ](http://zdravamesta.cz/index.shtml)