Vámi vybrané druhé téma semináře. Dorazíte?

Čtvrtek 26. 11. 2015, 10:00 - 15:00
E-mail organizátora: michaela.cvachova@crdm.cz
Web organizátora: http://www.strukturovanydialog.cz

Během společného dne odpovíme na otázky:

  • jakou roli ve strukturovaném dialogu i jiných aktivitách neziskovek hraje vedení měst a obcí
  • možnosti spolupráce (finanční i organizační) měst a organizací
  • příklady z rozmanité praxe (více informací o hostech na našem Facebookovém profilu)
  • Národní síť Zdravých měst: hlavní host tohoto semináře s užitečnými informacemi

Ve čtvrtek 26. 11 od 10h do 15h. Místo bude odrážet cíl seminářů: informace, vzdělání i zábavu a síťování účastníků. Takže čokoláda? Děkujeme za spolupráci Choco loves coffee, kteří nám umožní připravit seminář u nich a ještě pro nás připraví degustaci čokolády.

Opět je kapacita omezena. Prosíme pro registraci vyplňte FORMULÁŘ.

Uschovejte si jízdenky. Máme rozpočet na cestovné účastníků.

FB událost k semináři: Města a neziskovky

Co o svém příspěvku napsala Ivana Vaňková z NSZM?

Města a obce disponují nástroji a prostředky pro vytváření podmínek pro aktivní rozvoj mladé generace. Při správném využití těchto nástrojů mohou místní samosprávy podporovat vytváření dialogu s mladými lidmi, poskytovat jim prostor na spolurozhodování o vývoji města či vyčlenit finanční prostředky na realizaci nápadů a aktivit mladých.

Jaké aktivity se ve městech osvědčily? Koho ze zástupců města je možné oslovit a jak navázat fungující spolupráci? Asociace Národní síť Zdravých měst dlouhodobě podporuje aktivity pro zapojování mladé generace a disponuje mnoha příklady dobré praxe. Přijďte také diskutovat a sdílet své zkušenosti!

Host Erich Kříž:

Je zastupitelem v městě Krásno, spoluzakladatelem Mladých občanů, projektový manažer v EUROPEUM Institute for European Policy a regionální sekretář hnutí Starostové a nezávislí. Vyplatí se s ním prodiskutovat reálnost Vašich plánů s radnicí pro rok 2016. A možná začnete i spolupracovat. LinkedIn

Mladí občané

Europeum

Opět je kapacita omezena. Prosíme pro registraci vyplňte FORMULÁŘ.


Informace o NSZM

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Na webu NSZM najdete mnoho užitečných metodik a seznam měst, která jsou zapojena.

Je tam i Vaše?

ZDRAVAMESTA.CZ

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu