Pojďme vylepšit studentské parlamenty!

Pondělí 11. 10. 2021 - Čtvrtek 14. 10. 2021
E-mail organizátora: 
zuzana.wildova@crdm.cz
Web organizátora: 
Dluhodobý projekt "Pojďme vylepšit studentské parlamenty!", který pořádá jeden z našich ambasadorů, je zaměřen na řešení problémů spojených se studentskými parlamenty a zlepšování jejich celkové kvality.

Projekt se skládá ze souběžných akcí a pravidelných setkání vybraných členů studentských parlamentů. Součástí projektu je i kvalitativní výzkum zaměřený na indentifikaci problémů a výsledkem bude příručka pro parlamenty, která bude vycházet z výzkumu a dat sebraných při akcích. Cílem je prozkoumat funkčnost parlamentů a sehnat příklady z praxe, které pomohou vytvořit příručku, která dopomůže k řešení problémů.