Seminář je koncipován jako pětihodinový (9:00 - 14:00).

Úterý 15. 9. 2015
E-mail organizátora: horakon@gmail.com
Web organizátora: http://www.obcanskevzdelavani.cz

srdečně Vás již s předstihem zveme na seminář „Jak oslovit českou veřejnost“, který se uskuteční postupně na třech místech v ČR: **15.10. v Praze, 5.11. v Brně a 19.11. **dle vhodnosti. Navážeme tím na představení výzkumu „Občanská angažovanost 2015“ z června letošního roku. Tentokrát se však dostaneme více i k praktické rovině, která Vám může pomoci jak při tvorbě nových projektů, tak při cílení Vašich stávajících aktivit.

Seminář je koncipován jako pětihodinový (9:00 - 14:00). V první půlce stručně představíme výzkum a přehled osmi hlavních typů Čechů ve vztahu k občanské angažovanosti (více na konci mailu). V druhé polovině se rozdělíme do pracovních skupin, kde budete mít k dispozici podrobné informace o profilu cílových skupin jednotlivých 59 oblastí občanské angažovanosti, kterými se výzkum zabýval.

Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., odborný garant výzkumu a sociální psycholog zabývající se komunikací neziskových témat s veřejností. Akce finančně podpořil Kondrad Adenauer Stiftung, účast i občerstvení díky tomu bude zdarma.

Těšíme se na účastníky z širokého spektra nevládních neziskových organizací, pro které je důležité umět oslovit českou veřejnost, ať už se zabývají lidskoprávní, humanitární, politickou, sociální, zdravotní, environmentální či kulturní problematikou.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu