„Občanská angažovanost 2015“

Pondělí 14. 9. 2015 - Úterý 15. 9. 2015
E-mail organizátora: 
horakon@gmail.com
Seminář je koncipován jako pětihodinový (9:00 - 14:00).

srdečně Vás již s předstihem zveme na seminář „Jak oslovit českou veřejnost“, který se uskuteční postupně na třech místech v ČR:
**15.10. v Praze, 5.11. v Brně a 19.11. **dle vhodnosti. Navážeme tím na představení výzkumu „Občanská angažovanost 2015“ z června letošního roku. Tentokrát se však dostaneme více i k praktické rovině, která Vám může pomoci jak při tvorbě nových projektů, tak při cílení Vašich stávajících aktivit.

> Seminář je koncipován jako pětihodinový (9:00 - 14:00). V první půlce stručně představíme výzkum a přehled osmi hlavních typů Čechů ve vztahu k občanské angažovanosti (více na konci mailu). V druhé polovině se rozdělíme do pracovních skupin, kde budete mít k dispozici podrobné informace o profilu cílových skupin jednotlivých 59 oblastí občanské angažovanosti, kterými se výzkum zabýval.

Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., odborný garant výzkumu a sociální psycholog zabývající se komunikací neziskových témat s veřejností. Akce finančně podpořil Kondrad Adenauer Stiftung, účast i občerstvení díky tomu bude zdarma.

Těšíme se na účastníky z širokého spektra nevládních neziskových organizací, pro které je důležité umět oslovit českou veřejnost, ať už se zabývají lidskoprávní, humanitární, politickou, sociální, zdravotní, environmentální či kulturní problematikou.