NIDV Kurz: Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství

Čtvrtek 26. 3. 2015 - Sobota 28. 3. 2015
E-mail organizátora: 
simkova@nidv.cz
Web organizátora: 
Kurz je akreditovaný (MŠMT – 42607/2013-1-961). Prezenční setkání a e-learningové studium.

> Obsah a forma kurzu:

**Kurz je postaven na čtyřech programových dominantách:**

* Seznámení s participací mládeže včetně konkrétních podob, v jakých u nás probíhá
* Právní rámec participace a podmínky pro ni na straně státu a samosprávy
* Konkrétní metody pro podporu participace (argumentace, diskuse, facilitace)
* Vytvoření návrhu vlastního programu (projektu) z oblasti participace mládeže

Podstatná část prezenčních fází kurzu probíhá interaktivní formou umožňující zapojení účastníků a sdílení
vlastních zkušeností. V e-learningu je k dispozici spousta inspirativních materiálů využitelných pro návrh
vlastního programu.

lektor Mgr. František Havlín

Kurz pořádá Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací a kontakt najdete v příloze.