Modelové zasedání institucí EU - Rozhoduj o Evropě

Čtvrtek 21. 1. 2021 - Neděle 24. 1. 2021
E-mail organizátora: 
zuzana.wildova@crdm.cz
Web organizátora: 
V pátek 21. ledna 2021 ve 14 hodin bylo zahájeno modelové zasedání, které navazuje na sérii regionálních seminářů projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. I nyní se kvůli pokračující pandemii onemocnění COVID-19 setkali organizátoři s účastníky v online prostoru. Na zahájení se připojilo také devět hostů aktivních ve veřejném dění, kteří studenty na akci přivítali.

Po slavnostním zahájení přišla na řadu po krátké přestávce část, při které měli mladí účastníci možnost vzájemně se poznat a navodit o něco neformálnější atmosféru. Poté už následovala jedna z hlavních částí programu, kdy se ze studentů stali evropští zákonodárci, kteří se rozdělili do institucí a začali s jednáními o návrhu nařízení, kterým má za cíl posílení mandátu Evropské lékové agentury.
Diskuze, kterou vedl Strukturovaný dialog, byla zaměřena na téma mladí lidé a přístup k informacím.