Mezinárodní konference o rodinné politice

Pondělí 27. 5. 2019
Dne 27. 5. 2019 se v Praze uskutečnila Mezinárodní konference o rodinné politice. Jejím cílem bylo nalézt odpovědi na otázku, na co dalšího se soustředit v oblasti rodinné politiky, zvláště vezmeme-li v potaz přání a potřeby mladých lidí.

Dne 27. 5. 2019 se v Praze uskutečnila Mezinárodní konference o rodinné politice. Jejím cílem bylo nalézt odpovědi na otázku, na co dalšího se soustředit v oblasti rodinné politiky, zvláště vezmeme-li v potaz přání a potřeby mladých lidí. Poskytli jsme vychovatele*ky, stratégy a samotné zástupce*kyně mládeže, kteří se zajímají o problémy spojené s trhem práce a problémy vyvstávající z dialogu na evropské úrovni. Cílem konference bylo rozšířit témata současné diskuze. Akci organizovali Senátorský klub KDU-ČSL a Nezávislí Senátu parlamentu ČR, Národní centrum pro rodinu, Rodinný svaz ČR, Institut für Ehe und Familie, Rakousko a Hans Seidel Stiftung.