Mezidepartmentní setkání

Úterý 4. 6. 2019
Web organizátora: 
Dne 4. 6. 2019 se uskutečnilo Mezidepartmentní setkání, jehož cílem bylo prezentovat Evropský dialog mládeže a prohloubit porozumění evropské mládežnické politice, zvláště pro ministerské zástupce*kyně, jejichž náplní práce politika mládeže je.

Dne 4. 6. 2019 se uskutečnilo Mezidepartmentní setkání, jehož cílem bylo prezentovat Evropský dialog mládeže a prohloubit porozumění evropské mládežnické politice, zvláště pro ministerské zástupce*kyně, jejichž náplní práce politika mládeže je. Aktivity setkání se soustředily na všechny evropské cíle mládeže, na Evropskou strategii mládeže a národní strategii. Speciální důraz byl kladen na cíl číslo 6 (Posunout venkovskou mládež kupředu), číslo 7 (Kvalitní zaměstnání pro všechny) a číslo 8 (Kvalitní vzdělání).