Laboratory of participation- školení

Čtvrtek 1. 10. 2015 - Neděle 4. 10. 2015
E-mail organizátora: 
vendula.venclikova@dzs.cz
Web organizátora: 
Školení je určeno všem zájemcům o téma participace mládeže, kteří by rádi zužitkovali své zkušenosti v této oblasti, zlepšili své znalosti a seznámili se s novými metodami a dovednostmi, které by je posunuly dále v jejich činnosti.

**Školení pro Strukturáře!**

Ve dnech **2.-4.10.** se uskuteční národní fáze mezinárodního školení Laboratory of participation.

> Školení je určeno všem zájemcům o téma participace mládeže, kteří by rádi zužitkovali své zkušenosti v této oblasti, zlepšili své znalosti a seznámili se s novými metodami a dovednostmi, které by je posunuly dále v jejich činnosti.

Vybraní účastníci získají možnost zúčastnit se mezinárodní fáze tohoto školení, která proběhne ve dnech 11.-15.11. v České republice.

> Školení je určené:

**pracovníkům s mládeží a mladým lidem**, kteří se věnují participaci mládeže
**zástupcům místních samospráv** se zájmem o téma participace mládeže
uvítáme jednotlivce i dvojice/menší skupiny, kteří **plánují společně realizovat projekt v rámci KA3**

**Co na školení získáte:**

* po absolvování školení budete umět pracovat s tématem participace v rámci projektů KA3 programu Erasmus + a dokážete vytvořit kvalitní projekt strukturovaného dialogu. Konkrétně to znamená, že:
* porozumíte principům strukturovaného dialogu a umíte je implementovat do svého projektu
* získáte praktické informace pro podání kvalitní žádosti (práce s rozpočtem, vedení projektu)
* seznámíte se s projekty a aktivitami, které se v této oblasti podařily
* získáte tipy a doporučení pro komunikaci s partnery projektu
* zjistíte, že realizovat projekt strukturovaného dialogu je jednodušší, než se zdá
* dostanete příležitost využít zkušenosti získané na místní úrovni pro přípravu mezinárodního projektu

Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+: mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Vendulu Venclíkovou (vendula.venclikova@dzs.cz).Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář nejpozději do 15. září 2015.

Začátek akce: 2. 10. 2015 09:30

Konec akce: 4. 10. 2015 17:00