Konference Svět (bez) mladých

Pondělí 21. 11. 2022
E-mail organizátora: 
zuzana.wildova@crdm.cz
U příležitosti českého předsednictví EU se proto rozhodl Úřad vlády ČR, Česká rada dětí a mládeže a program Mladých delegátů do OSN společně uspořádat konferenci Svět (bez) mladých.

Cílem konference je zviditelnit důležitost tématu mládeže jak v národním, tak evropském a světovém kontextu a dát mladým lidem prostor formulovat jejich požadavky týkající se politiky mládeže a její participace v České republice. Vedle toho si akce klade za cíl stručně reflektovat dosavadní přístup k politice a participaci mládeže v České republice.

Za tímto účelem se konference bude věnovat čtyřem dílčím tématům:

13 let Strukturovaného dialogu s mládeží v ČR
Duševní zdraví
Digitalizace
Mladí v Česku, Evropě a ve světě

Kromě diskuzí a vystoupení odborníků a politiků k jednotlivým tématům proběhnou v rámci konference také pracovní skupiny, během kterých k nim mladé lidé zformulují svá stanoviska a požadavky. Ty budou spolu s hlasováním účastníků o dílčích otázkách v průběhu trvání akce výstupem celé konference.

Spoluorganizátory akce jsou Středoškolský sněm Prahy a spolek MOB - Mladí občané.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím online formuláře: https://forms.gle/zMe1CgbwDkmfc2RP9