Konference Mladí lidé - Budoucnost Evropy

Středa 1. 6. 2022
E-mail organizátora: 
zuzana.wildova@crdm.cz
Evropská komise vidí mladé lidi jako hybatele změny pro budoucnost Evropy. Vidí to tak i čeští političtí představitelé a představitelky? Co jim chceme vzkázat, na co je třeba apelovat a proč nám není jedno, že nás často neposlouchají? Zaregistrujte se na naši konferenci a přijďte se zapojit do formování Evropy, ale reflektovat také to, co už udělali jiní mladí lidé.

Cílem konference je zároveň propojit uplynulé, současné a budoucí iniciativy a projekty, které se zaměřují na mladé lidi a jejich přínos pro utváření budoucí Evropy. Účastníci se na konferenci dozví o finálních procesech v rámci Konference o budoucnosti Evropy, do které se zapojili i mladí lidé v České republice prostřednictvím kampaně I stand for something. 
Rok 2022 je ovšem především rokem mládeže, který podněcuje mladé lidi k aktivitě, zapojování se do různých projektů a akcí nebo vytváření projektů vlastních. A v neposlední řadě je to EU dialog mládeže, na jehož proces má v letošním roce vliv také české předsednictví Radě EU. 
Pokud vás tedy pálí témata jako udržitelnost, zelená Evropa, inkluzivní společnost nebo mezigenerační solidarita, je pak tato konference pravé místo pro diskuzi a sdílení podnětů. Kromě workshopů na již zmiňovaná témata nás čeká také závěrečná panelová diskuze se zajímavými hosty a hostkami.

Přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/ttqAd4WgdsYqtRuQ8

Těšíme se na Vás!