Kecejme do toho: diskuse ve Zlíně, téma: Extremismus a xenofobie se zaměřením na uprchlíky

Čtvrtek 11. 6. 2015 - Pátek 12. 6. 2015
E-mail organizátora: 
@
Web organizátora: 
Dorazte debatovat v kavárně Šachmat ve 12:00

Zlínští Kecálisté si ve své režii připravili diskusi na téma Extrémismu. Téma je výsledkem zářijového hledání TOP témat pro mladé v ČR
Dorazte je podpořit a debatovat v kavárně Šachmat ve 12:00
Více na webu Kecejmedotoho.cz a FB profilu Kecejme do toho.