Je práce s mládeží "školou demokracie" pro mladé?

Středa 18. 2. 2015 - Čtvrtek 19. 2. 2015
E-mail organizátora: 
zuzana.wagnerova@crdm.cz
18.2.2015 v Praze v kanceláři Evropského parlamentu od 15.00 do 18.00.

Slovo do pranice: Je práce s mládeží "školou demokracie" pro mladé?

Zveme pracovníky s mládeží a mladé lidi, ať přednesou své zkušenosti.
Debata bude otevřena novým nápadům. Získané informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro Národní zprávu o politické participaci k Evropským konzultacím strukturovaného dialogu s mládeží.

Nenechte si ujít příležitost vyslovit veřejnosti, jaký význam má práce s mládeží pro společnost.