Informační setkání pro zájemce o aktivity v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.

Čtvrtek 15. 1. 2015 - Pátek 16. 1. 2015
E-mail organizátora: 
tereza.keslova@dzs.cz
Chcete podávat projekt na KA3 Strukturovaný dialog na Erasmus+ ? Chcete být partnery někomu, kdo plánuje projekt a navzájem se podpořit v aktivitách?

**Informační setkání pro zájemce o aktivity v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.**

> Chcete podávat projekt na KA3 Strukturovaný dialog na Erasmus+ ?
> - technické informace o žádosti, PIC čísle, účtování, principech projektu; setkání s úspěšnými řešiteli, zástupci Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, odbornými referenty Erasmu +.

> Chcete být partnery někomu, kdo plánuje projekt a navzájem se podpořit v aktivitách?
> - vyzkoušet si aktivitu strukturovaného dialogu s mládeží a nemuset psát žádost; mít podporu zkušených žadatelů a nechat si pomoci s organizací akce; být u toho a naučit se vše potřebné pro svůj vlastní projekt.

Kdy: 16. ledna 2015 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce uskuteční Informační a konzultační den pro stávající i nové žadatele o grant v rámci Klíčové aktivity 3 programu Erasmus+: Mládež v akci.

Adresa: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

> Čas: 10:00-15:00

Program:
Klíčová aktivita 3 – představení, cíle, možnost zapojení, tvorba projektu, praktické rady.
Novinky v programu Erasmus+: Mládež v akci v roce 2015.
Prezentace úspěšných projektů a síťování partnerů.
Konzultace konkrétních žádostí a projektů.

**V případě, že máte zájem se této akce zúčastnit, přihlaste se, prosím, prostřednictvím emailu Tereze Keslové (tereza.keslova@dzs.cz) do středy 14. ledna 2015.**

Jedná se o první ze seminářů pro žadatele v KA3, které se v DZS v průběhu roku uskuteční v souvislosti s dalšími uzávěrkami žádostí v KA3.