Festival Demokracie

Neděle 6. 10. 2019
E-mail organizátora: 
secretariat@forum2000.cz
V Praze proběhl 6. 10. 2019 Festival Demokracie. Jeho misí bylo inspirovat veřejnou občanskou debatu k odpovědnosti občanů*ek vůči společnosti, toleranci a respektu k lidským právům, planetě a demokracii. Cílem bylo naučit se naslouchat jeden druhému a komunikovat, protože naše budoucnost je společná a leží v našich rukou.

V Praze proběhl 6. 10. 2019 Festival Demokracie. Jeho misí bylo inspirovat veřejnou občanskou debatu k odpovědnosti občanů*ek vůči společnosti, toleranci a respektu k lidským právům, planetě a demokracii. Cílem bylo naučit se naslouchat jeden druhému a komunikovat, protože naše budoucnost je společná a leží v našich rukou. Týden Festivalu demokracie poskytl prostor k demokratické diskuzi kdekoliv v České republice a jejím blízkém okolí. Zúčastnit se mohl každý. Zaměřili jsme se na cíl číslo 7 (Kvalitní zaměstnání pro všechny), číslo 8 (Kvalitní vzdělání) a číslo 6 (Posunout venkovskou mládež kupředu).