Evropská konference mládeže v Buggibě (Malta)

Neděle 19. 3. 2017 - Čtvrtek 23. 3. 2017
E-mail organizátora: 
lenka.jurenova@crdm.cz
Telefon organizátora: 
724090078
Tato Evropská konference mládeže je třetí a zároveň poslední konferencí V. cyklu strukturovaného dialogu.

Na základě výstupů z četných workshopů a pracovních setkání vzniknou na konci konference doporučení, která budou podklady pro usnesení Rady ministrů zodpovědných za mládež.

Za Českou republiku se konference zúčastní Michaela Doležalová (NPDM), Jan Martinek a Lenka Juřenová (ČRDM, NPS SD). Výstupy z konference stejně jako popis jejího průběhu bude po jejím skončení k dispozici v aktualitách na webu www.strukturovanydialog.cz.

Konferenci pořádá předsednická země Evropské unie - tj. Malta - ve spolupráci s Evropským řídicím výborem a Evropským fórem mládeže.