Seminář projektu Rozhoduj o Evropě určený studentům středních škol z Olomouckého kraje.

Úterý 4. 4. 2017, 00:00 - 23:45
Telefon organizátora: 724090078
E-mail organizátora: akce@eutis.cz
Web organizátora: http://www.rozhodujoevrope.cz

Seminář bude sestávat ze tří částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Počet míst na semináři je omezen.

Novinkou letošního ročníku Rozhoduj o Evropě je to, že pořadatelský EUTIS spojil síly s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jsme přesvědčeni o tom, že díky tomuto partnerství můžeme studentům nabídnout ještě atraktivnější a přínosnější projekt, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování EU je ale tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy budou mít mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

Podrobnější informace (včetně programu semináře a odkazu na přihlášení) naleznete zde: http://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html nebo v události na facebooku.

Místem konání semináře je: Magistrát Města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

Projekt realizuje nezisková organizace EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Dalšími partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu