EUTIS: Rozhoduj o Evropě (Kladno)

Úterý 18. 4. 2017 - Středa 19. 4. 2017
E-mail organizátora: 
akce@eutis.cz
Telefon organizátora: 
724090078
Web organizátora: 
Seminář projektu Rozhoduj o Evropě určený studentům středních škol Středočeského kraje.

Seminář bude sestávat ze tří částí – **představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí.** Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Počet míst na semináři je omezen.

Novinkou letošního ročníku Rozhoduj o Evropě je to, že pořadatelský EUTIS spojil síly s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech **Úřadu vlády ČR** a **Zastoupením Evropské komise v ČR** a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jsme přesvědčeni o tom, že díky tomuto partnerství můžeme studentům nabídnout ještě atraktivnější a přínosnější projekt, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování EU je ale tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy budou mít mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

**Podrobnější informace (včetně programu semináře a odkazu na přihlášení)** naleznete zde: [http://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html](http://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html) nebo [na stránce projektu na facebooku](https://www.facebook.com/rozhodujoevrope/).

Místem konání semináře je: bude upřesněno.

Projekt realizuje nezisková organizace EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Dalšími partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.