EUTIS: Rozhoduj o Evropě

Pátek 25. 11. 2016 - Sobota 26. 11. 2016
E-mail organizátora: 
michael.murad@eutis.cz
Telefon organizátora: 
724090078
Web organizátora: 
Na úvodním setkání 25.-27. 11. 2016 česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě se uskuteční strukturovaný dialog mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí.

Tématem cca 90minutového strukturovaného dialogu budou doporučení z Evropské konference mládeže v Košicích (říjen 2016) a jejich možné praktické dopady v České republice. Víkendovou akci stejně jako celý projekt pořádá EUTIS, partner Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.