ČSU: Víkend studentských samospráv

Čtvrtek 18. 2. 2016 - Neděle 21. 2. 2016
E-mail organizátora: 
@
Web organizátora: 
Česká středoškolská unie pořádá v termínu od 19. do 21. února 2016 Víkend studentských samospráv. Jedná se o celostátní akci, která proběhne v Praze a je určena pro středoškoláky-zástupce studentských samospráv (parlamenty, rady či senáty) ze středních škol.

Součástí akce bude úvodní panelová debata o občanském aktivismu se zajímavými osobnostmi z řad mladých lidí podílejících se na veřejném dění. Potvrzeným hostem je například Tomáš Bederka z Akademického senátu PedF UK, který mimo jiné před několika lety založil úspěšně fungující Studentský spolek Agora.

Debatu bude v sobotu a v neděli následovat **síťování studentských samospráv.** Účastníci budou mít možnost prodiskutovat své zkušenosti s ostatními studenty, kteří se pohybují v podobném prostředí, a budou se moci seznámit s osvědčenými způsoby jednání, které jim mohou napomoci ve vedení studentského parlamentu. Ve skupinkách si budou moci osvojit nově získané poznatky formou simulace, kdy každý student zaujme určitou pozici ve škole a bude hrát specifickou roli v rozhodování o chodu školy. Prostřednictvím toho budou mít účastníci možnost poznat mechanismy chodu školy z jiné perspektivy. Nedělitelnou součástí programu jsou pak **workshopy o komunikaci a projektovém řízení,** nebo v pořadí druhá simulace fiktivní studentské samosprávy, při které si účastníci ověří své nově nabyté dovednosti a budou soutěžní formou plánovat vlastní akci či projekt.
Akce je pořádána pod záštitou Asociace učitelů občanské výchovy a koná se v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.

**Chcete se zúčastnit?**

**Dopravu** hradí Česká středoškolská unie částečně **až do maximální ceny jízdenky. Stravování financuje zcela.** Ubytování hradí účastníci sami, popřípadě po domluvě škola. Více informací a přihláška je k dispozici na [webu České středoškolské unie](http://stredoskolskaunie.cz/2016/01/vikend-studentskych-samosprav/) nebo na [facebookové události](https://www.facebook.com/events/1542963892683515/).