CAWI průzkum

Středa 25. 9. 2019 - Úterý 8. 10. 2019
Ve dnech 25. 9. 2019 – 8. 10. 2019 proběhl CAWI průzkum s 1003 participanty. Konzultace k 7. cyklu Strukturovaného dialogu se skládaly z několika částí, z nichž jedna je standardizovaný průzkum. Jeho cílem bylo získat odpovědi k otázkám týkajících se všech třech hlavních témat cyklu.

Ve dnech 25. 9. 2019 – 8. 10. 2019 proběhl CAWI průzkum s 1003 participanty. Konzultace k 7. cyklu Strukturovaného dialogu se skládaly z několika částí, z nichž jedna je standardizovaný průzkum. Jeho cílem bylo získat odpovědi k otázkám týkajících se všech třech hlavních témat cyklu. Cílem bylo také získat lepší přehled o reálné situaci mezi mladými lidmi v České republice. Pozornost byla soustředěna především na cíl číslo 7 (Kvalitní zaměstnání pro všechny) a číslo 8 (Posunout venkovskou mládež kupředu).