Aktuální evropské výzvy Tvýma očima - New Narratives of Europe

Středa 15. 6. 2016 - Čtvrtek 16. 6. 2016
E-mail organizátora: 
lenka.jurenova@crdm.cz
Telefon organizátora: 
+420724090078
Zajímá vás, co se děje v Evropské unii? Vnímáte aktuální výzvy a chcete se o ně podělit s dalšími mladými lidmi a posléze (zprostředkovaně) s lidmi rozhodovací pravomocí? Zúčastněte se workshopu v inspirativním prostředí pražského Impact HUBu.

**Co vás čeká:** Aktuální výzvy v Evropské unii z pohledu mladých lidí – brainstorming – společná identifikace nejdůležitějších otázek – Vaše návrhy řešení a jejich prezentace.

Výsledky workshopu obdrží přímo od organizátorů Evropská komise a budou také zapojeni do procesu strukturovaného dialogu s mládeží v ČR.

**Profil účastníka:** 16 - 30 let, zájem o veřejné dění a politiku, student/absolvent SŠ nebo VŠ (mezinárodní vztahy, evropská studia, politologie apod., ale i všichni další mladí zájemci).

> Evropa je místem dialogu a každý se může zapojit.

Účastníkům bude uhrazeno občerstvení včetně oběda a cestovné do/z Prahy.

Během workshopu budete mít možnost hovořit s **Pavlem Trantinou,** předsedou Sekce pro zaměstnanost sociální záležitosti a občanství v **Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV/ ECOSOC).** Pokud Vás zajímá jaké to je hájit zájmy lidí přímo v institucích EU a jak se s výsledky z podobných akcí pracuje, můžete se zeptat přímo.

Workshop iniciuje a výsledky sbírá Evropská komise v rámci svého projektu New Narrative for Europe. Zároveň se uskuteční jako součást konzultací strukturovaného dialogu s mládeží EU v České republice.

**Dotazy a přihlášky** směřujte na tajemnici Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží Lenku Juřenovou (lenka.jurenova@crdm.cz, tel. 724 090 078) z České rady dětí a mládeže, a to **do 10. června 2016**.