Názory mladých lidí jsou v současné politice často málo slyšet, loni na podzim však měla česká mládež poprvé svůj hlas v OSN v New Yorku.Zuzana Vuová (25) a Petra Bezděková (23)

počátkem října 2016 vycestovaly do New Yorku jako první mládežnické delegátky České republiky do Organizace spojených národů (OSN) s cílem reprezentovat naši zemi a zastupovat zájmy a práva české mládeže na mezinárodní úrovni. Program mladých delegátů do OSN realizuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Po návratu do ČR zahájily delegátky besedy se studenty a mladými lidmi.

Mladí delegáti do OSN se scházejí s mladými lidmi napříč ČR. Debatují o společenském zapojení mladých, možnostech, o celosvětových problémech v každodenním životě, objasňují nejasnosti, inspirují a pomáhají s překonáváním překážek, se kterými se mladí lidé v naší společnosti potýkají. „Mladí lidé nejsou hloupí, nezodpovědní a zajímají se, jen často neví, kde svůj potenciál v dnešním světě realizovat,“ říkají svorně delegátky.

V minulém školním roce (2016/2017) proběhlo několik desítek debat a besed s mladými delegátkami do OSN, kterých se účastnilo přes 300 mladých lidí a studentů. Besedy se zaměřovaly na zkušenosti delegátek z OSN, tématicky pak na lidská práva, Cíle udržitelného rozvoje a na participaci mládeže. Nešlo však o nudné přednášky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Delegátky usilovaly o přátelský vztah se studenty a aktivní diskuzi o současných problémech společnosti na výše zmíněná témata. Co současné studenty nejvíce trápí?

„Přeji si mít tu „moc“ něco říct, aby mě někdo poslouchal. Zde vidím i problém ve školství – starší lidé rozhodují o našem vzdělání. O NÁS/BEZ NÁS.“ – Studentka Gymnázia Rumburk.

„Kdybych já byla v roli delegáta, chtěla bych nejvíce poukázat na prostor pro názory mladých. Přijde mi, že spousta z nás toho má hodně co říct. Většinou všichni šíří své názory na sociálních sítích, já bych si ale přála, aby se o tom i normálně mluvilo a hlavně aby nás dospělí vyslechli a případně nám naše nápady pomohli realizovat.“ – Studentka SOŠ Emmy Destinové.

„Mladí lidé by měli být posloucháni i na mezinárodní úrovni, protože je to budoucí generace celého světa a jejich názor má váhu. Určitě nemáme ty nejhorší podmínky, ale často se setkáváme s odporem ze všech stran. Nikdo nás ani nenechá se o politiku zajímat, protože je to hlavně o „názorech dospělých lidí.“ – Student Masarykova gymnázia v Plzni.

„Tíží mě problémy v Africe, a to z pohledu dětí a jak mají ztížené podmínky na život. Myslím si, že má každé dítě právo na prožití pěkného dětství. Tím nemyslím mít nejnovější telefon a moderní oblečení, ale spíše dostávat lásku od rodinu, mít dostatek jídla a vše potřebné k plnohodnotnému žití.“ – Studentka SOŠ Kavčí Hory.

„Větší zapojení ČR, českého školství – studentů do problematiky ekologických problémů, více vzdělávat v této oblasti. Hlavně netutlat globální problémy! Zlepšit úroveň stravování ve vzdělávacích institucích, větší zapojení neziskových organizací. Vzdělávat studenty na „lidské úrovni“ – ne jen cpát do hlav povrchové informace, ale řešit podstatné problémy, vzdělávání v historii, komunikovat a řešit aktuální záležitosti se studenty, důraz na kulturu.“ – Student Matičního gymnázia Ostrava.

„Asi bych byla pro změnu vzdělávání v ČR, možná i způsobu výuky. Víc bych se zaměřila na znalost sociálních problémů než třeba na fyziku, aby studenti měli větší povědomí o tom, co se děje ve světě.“ – Studentka SOŠPG Evropská.

„Myslím si, že by bylo dobré se zaměřit na problematiku nezaměstnanosti a bezdomovců. U některých společenských problémů mi přijde, že se předstírá, že žádný takový problém není a snaží se odvést pozornost lidí na něco jiného, aby nemuseli řešit aktuální problém. Také by bylo dobré zmírnit sociální rozdíly.“ – Student SOŠ Sociální svaté Zdislavy.

Možnosti uspořádání dalších besed v roce 2017/2018 zveřejníme na podzim 2017.

Czech UN Youth Delegate 2016-2017 Follow us on
Twitter
Facebook
Instagram

Buďme v kontaktu