Podílíme se na organizaci konference Svět (bez) mladých!

U příležitosti českého předsednictví EU se rozhodl Úřad vlády ČR, Česká rada dětí a mládeže a program Mladých delegátů do OSN společně uspořádat konferenci Svět (bez) mladých, která se bude konat 21. listopadu v Lichtenštejnském paláci v Praze.

O KONFERENCI

Rok 2022 je pro mládež a její participaci při řešení aktuálních společenských výzev rokem mimořádně významným a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Je to právě rok 2022, který byl vyhlášen prvním Evropským rokem mládeže, rok kdy na půdě OSN bylo schváleno vytvoření UN Youth Office a kdy dochází k uzavření 9. cyklu a celkem 13 let Strukturovaného dialogu s mládeží v České republice. 

U příležitosti českého předsednictví EU se proto rozhodl Úřad vlády ČR, Česká rada dětí a mládeže a program Mladých delegátů do OSN společně uspořádat konferenci Svět (bez) mladých. Cílem konference je zviditelnit důležitost tématu mládeže jak v národním, tak evropském a světovém kontextu a dát mladým lidem prostor formulovat jejich požadavky týkající se politiky mládeže a její participace v České republice. Vedle toho si akce klade za cíl stručně reflektovat dosavadní přístup k politice a participaci mládeže v České republice.

Za tímto účelem se konference bude věnovat čtyřem dílčím tématům:

  1. 13 let Strukturovaného dialogu s mládeží v ČR
  2. Duševní zdraví
  3. Digitalizace
  4. Mladí v Česku, Evropě a ve světě

Kromě diskuzí a vystoupení odborníků a politiků k jednotlivým tématům proběhnou v rámci konference také pracovní skupiny, během kterých k nim mladé lidé zformulují svá stanoviska a požadavky. Ty budou spolu s hlasováním účastníků o dílčích otázkách v průběhu trvání akce výstupem celé konference.

Spoluorganizátory akce jsou Středoškolský sněm Prahy a spolek MOB - Mladí občané.

 

TÉMATA KONFERENCE

13 let Strukturovaného dialogu s mládeží v ČR

Strukturovaný dialog s mládeží je unikátní nástroj, který pomáhá propojovat mladé lidi s lidmi s rozhodovací pravomocí. Podporuje participaci mladých lidí a posouvá jejich názory a návrhy k politikům, institucím a jiným stakeholderům na lokální, národní a evropské úrovni. Strukturovaný dialog je tu s námi v ČR už 13 let. Co má za sebou? Jak můžeme zlepšit jeho akceschopnost a dopad? Jak může mladým lidem pomáhat při formulaci jejich názorů a požadavků? O tom všem se budeme bavit v rámci první části programu konference Svět (bez) mladých. 

 

Duševní zdraví

Toto téma se přímo dotýká jednoho z cílů, který vznikl v rámci Strukturovaného dialogu s mládeží: Duševní zdraví a pohoda.

Značný a stále rostoucí počet mladých lidí vyjadřuje znepokojení nad častým výskytem problémů v oblasti duševního zdraví, jako je vysoká míra stresu, úzkost, deprese a další duševní onemocnění, mezi svými vrstevníky. Mladí lidé uvádějí, že v současnosti čelí obrovským společenským tlakům a že je zapotřebí, aby bylo o duševní zdraví mladých lidí lépe postaráno.

Tomuto tématu bude na konferenci věnovaná panelová diskuze, kde se budou diskutovat odborníci na dané téma, ale i přímo mladí lidé. Následovat budou workshopy, kde se budou moci vyjádřit k tomuto tématu i ostatní účastníci konference. Důraz bude kladen především na oblast destigmatizace duševních obtíží, prevenci a dostupnost včasné péče. Jak mladí lidé vidí současnou situaci, co je trápí a co doporučují? Tyto výstupy pak budou sloužit jako podklad v závěrečné debatě s politiky.

 

Digitalizace

Digitalizace je jednou z klíčových součástí života v moderním světě. Jak se tomuto trendu přizpůsobuje české vzdělávání? Jak mladí lidé vnímají digitalizaci a její důsledky? Využívají plně již dostupné nástroje? Nejen o těchto problémech se přímo s mladými lidmi a hosty budeme bavit v části o digitalizaci. 

Na konferenci proběhnou workshopy, které budou mít za cíl přiblížit téma digitalizace mladým. V rámci nich budou mít mladí možnost debatovat s odborníky na dané téma a ptát se jich na jejich zkušenosti či se ptát na otázky, které je zajímají. Vše nebude jen o diskuzi, ale také o praktických ukázkách a o zjištění aktuálního stavu digitalizace především v oblasti vzdělávání a komunikace se státní správou. Výstupy z těchto diskusí budou dále zpracovány a bude o nich řeč na závěrečné debatě s politiky. 

 

Mladí v Česku, Evropě a ve světě

Mladí lidé do 30 let představují 49% světové populace, ale tvoří jen 2,6% členů všech světových parlamentů. V Česku pak z 281 členného parlamentu pouze 3 poslanci mají méně než 30 let. Vzhledem k absenci mladých lidí v pozicích s rozhodovací pravomocí je to právě politika mládeže a participace mladých lidí, které hrají klíčovou roli v jejich plnohodnotném zapojení do společenského dění a hájení jejich zájmů. Budeme se bavit o tom, co můžeme dělat pro to, aby mladí lidé byli přijímáni jako seriózní partneři v rozhodování o jejich přítomnosti i budoucnosti, jak podpořit jejich zapojení do politiky a jak více zohledňovat zájmy mládeže při řešení celospolečenských výzev, ať už jde o klimatickou krizi, vzdělávání nebo dostupné bydlení. Zhodnotíme také přístup České republiky k mládeži v porovnání s evropskými a světovými standardy a kroky, které u nás můžeme učinit pro zlepšení postavení mladých lidí a jejich zapojení do rozhodovacích procesů.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím online formuláře: https://forms.gle/zMe1CgbwDkmfc2RP9