Hledáme příklady dobré praxe!

Právě běží konzultace 9. cyklu EU dialogu s mládeží, v rámci níž sbíráme příklady dobré praxe. K čemu je to dobré? A co je příklad dobré praxe?

Hlavními tématy 9. cyklu EU Dialogu s mládeží jsou Udržitelná zelená Evropa a Inkluvzivní společnost - vycházejí z cílů mládeže, které jsou součástí Evropské strategie mládeže 2019-2027.

Aby se s nimi lépe pracovalo, vybrali mladí lidé na 5 konkrétních podtémat: 

1. Informace a vzdělávání

Informační zdroje, které dobře fungují v tématu změny klimatu a souvislostí mezi změnou klimatu a sociálními nerovnostmi. (např. webová stránka nebo profil na instagramu).

2. Aktivita a vliv mladých lidí

Mechanismy zajišťující zohlednění potřeb mladých lidí v rozhodovacích procesech.

3. Environmentální politika

Mechanismus účasti mládeže, který je úspěšný v tom, že jde nad rámec konzultací a činí politiky odpovědnými za to, co bylo dohodnuto.

4. Mobilita a solidarita

Příležitosti mobility (zahraniční projekt, stáž) nebo dobrovolnictví v zahraniční i v ČR týkající se environmentálních témat, vhodné pro marginalizované skupiny mladých lidí. 

5. Přístup k infrastruktuře

Udržitelná infrastruktura, tedy taková, která umožňuje ekologicky, bydlet, dojíždět za prací  nebo do školy, nakupovat a podobně.

Chci vyplnit příklad dobré praxe!

Z každé z pěti oblastí budeme vybírat jeden příklad dobré praxe, který budeme prezentovat v rámci českého předsednictví Rady EU na Evropské konferenci mládeže. Na konferenci se budou analyzovat příklady dobré praxe ze všech členských států EU a vznikne tak soubor jedinečných příkladů, jak zlepšit situaci v těchto tématech napříč Evropou. Další příklady pak budeme prezentovat na našich webových stránkách jako zdroj inspirace. Tyto příklady dobré praxe tak mohou pomoci vzniku nových projektů či iniciativ.

Pokud o nějakém takovém příkladu víte, tak nám neváhejte napsat email na lucie.bibova@crdm.cz, případně rovnou můžete projekt přihlásit prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Termín pro přihlašování je do 20. 5. Přihlašovat můžete projekty, kterých jste součástí, ale i ty, o kterých jen víte, že by mohly sloužit jako inspirace pro ostatní. My se jim potom případně ozveme, aby byli s přihlášením seznámeni a vše s nimi doladíme.

Mohlo by vás zajímat

Vybrali jsme pět příkladů dobré praxe!

V průběhu června Strukturovaný dialog s mládeží hledal a sbíral příklady dobré praxe, které se budou v rámci konzultací projednávat na Evropské konferenci mládeže. Ta se uskuteční mezi 11. a 13. červe...

číst dál

Začal 9. cyklus EU dialogu mládeže

Evropský dialog s mládeží (EUYD) je evropským participačním procesem, který probíhá v osmnáctiměsíčních cyklech a zajišťuje zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. Devátý cyklus Evropského dia...

číst dál