České předsednictví Radě EU: jak se dařilo České radě dětí a mládeže

Úderem půlnoci 31. prosince 2022 skončilo české předsednictví Radě EU. Byl to dlouhý a náročný půl rok, jehož přípravy započaly daleko dříve. V oblasti mládeže se konalo hned několik akcí, na jejichž přípravě a organizaci se podílela Česká rada dětí a mládeže. Jaké akce to byly? Podívejte se na náš přehled.

Evropská konference mládeže v Praze

První a zároveň nejvýznamnější předsednickou akcí v oblasti mládeže byla Evropská konference mládeže, na kterou se na počátku července sjelo ke 300 účastníkům z celé Evropy. Jednalo se o tradiční konferenci, kterou organizuje každá předsednická země. Cílovou skupinou jsou mladí lidé a lidé s rozhodovací pravomocí, kteří mají možnost společně diskutovat a pracovat na tématech, která vycházejí z aktuálního cyklu dialogu EU s mládeží. Naše témata tak byla zelená udržitelná Evropa a inkluzivní společnost.

A jaká přesně byla role ČRDM? Byli jsme rovnocennými partnery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Naším úkolem bylo zajištění obsahové stránky konference a výběr českých mladých delegátů. Přímo na konferenci nechybělo naše zastoupení – v úvodu vystoupila s proslovem členka představenstva ČRDM Kristýna Jelínková a v následující panelové diskusi diskutoval předseda ČRDM Aleš Sedláček.

DG Youth meeting

Další akcí ve spolupráci s MŠMT byl tzv. DG Youth meeting. Jednalo se o setkání ředitelů odborů zodpovědných za mládež. Tématem setkání bylo propojování formálního a neformálního vzdělávání, přičemž klíčový vstup měl opět náš předseda Aleš Sedláček, který mluvil o svojí celoživotní zkušenosti při práci s mládeží. Naší zodpovědností byl výběr deseti mladých lidí, kteří měli možnost se historicky poprvé takového setkání účastnit. ČRDM se také věnovala jejich přípravě a koordinaci na místě. V čem konkrétně spočívalo jejich zapojení? Šest mladých lidí z pozice tzv. harvestorů sbíralo podněty ministerských účastníků na třech tematických workshopech a posléze mělo možnost prezentovat výstupy workshopů na plénu. Další čtyři mladí lidé se účastnili panelové diskuze – zatímco byli v podstatě experty na panelu, ministerští úředníci měli možnost klást otázky.

Je třeba zdůraznit, že Česká republika byla první zemí, která poprvé v historii do DG meetingu zapojila mladé lidi. DG meeting sklidil pozitivní ohlasy a my věříme, že aktivní zapojení mladých lidí bude inspirací i pro další předsednické země, které budou setkání organizovat.

Konference Svět (bez) mladých

Tato konference byla plně v režii ČRDM, nicméně se konala se ve spolupráci s Úřadem vlády. Uskutečnila se 21. listopadu v prostorách Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě. Témat na konferenci bylo několik, ale jedno měla společné – všechna to byla témata palčivá pro mladé lidi. Digitalizace, duševní zdraví, 13 let strukturovaného dialogu a budoucnost mladých lidí. Mladí lidé měli možnost formulovat své požadavky a diskutovat o nich s panelisty na závěrečné debatě, které se účastnili dva poslanci, Barbora Urbanová a Ondřej Matěj Havel, mladý delegát do OSN Pavel Linzer a bývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Pavel Trantina.

Konference Claim the future v Bruselu

Závěr předsednictví v oblasti mládeže, ale i závěr evropského roku mládeže patřil konferenci Claim the future, které se zúčastnilo 750 lidí, mezi nimiž byli mladí Evropané, politici, úředníci a experti. Konferenci pořádalo předsednictví ve spolupráci s Evropským parlamentem a Evropskou komisí 6. prosince v prostorách europarlamentu v Bruselu.

Jaké bylo zapojení České rady dětí a mládeže do přípravy a průběhu konference? Navrhli jsme výběrové řízení a spoluvybírali mladé lidi, kteří chystali obsahovou část konference. Jsme hrdí na to, jakého úspěchu mladí lidé dosáhli! Stál je hodně energie a sil. Stejně tak jsme se účastnili pracovních skupin a pomáhali s panelovými diskuzemi, kde jsme zejména fungovali jako opora mladých lidí, kteří se chopili moderace. A v neposlední řadě jsme do Bruselu přivezli Mikuláše v podobě našeho ředitele Ondřeje Šejtky, který účastníkům rozdal v Evropském parlamentu sladkosti.

Předsednictví bylo skutečně nabité akcemi a my jsme rádi, že jsme mohli být u toho. Ceníme si spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která byla v uplynulém půlroce opravdu intenzivní a zejména rovnocenná. Hlavně bychom si přáli, aby české předsednictví bylo inspirujícím příkladem pro ta nadcházející a my na tom budeme i nadále pracovat při komunikaci s našimi partnery ze Švédska.