Kristýna Komůrková

Ročník: 
2019-2020

Jmenuji se Kristýna Komůrková a jsem studentkou Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově. Situace panující v Ústeckém kraji mě nenechala klidnou a spíše než jít cestou prázdný dialogů vedených v hospodě u piva, začala jsem vést dialog s Míšou a Zuzkou ze Strukturovaného dialogu s mládeží poté, co jsem se zúčastnila workshopu Demokracie a já v rámci Evropského týdne mládeže. Cílem mého úsilí je vzdělaná a informovaná společnost, která si zakládá na kritickém myšlení a nepodléhá konzumentství populistických hesel. Uvědomuji si postavení kraje v oblasti exekucí a nezaměstnanosti, jsme špičkou v republice, proto je nasnadě klást důraz na finanční gramotnost. A protože být humánní, ctít zákony, morálku a být tolerantní je základem vyspělé demokracie v právním státě, chci s mladou generací vést dialog týkající se sociální tématiky. Třetí oblastí, které budu věnovat zájem je mediální gramotnost. Proč? Technologie v podobě chytrých telefonů, notebooků a tabletů byly stvořeny pro pobavení ve volném čase, potažmo pro pracovní účely. Doba se posunula a z vyplnění volného času je požírání veškerého času. S každou chytrou elektronickou deskou či destičkou jdou ruku v ruce média – prostředky pro sdělování a šíření informací. Právě v tomto virtuálním prostředí lze spatřovat obrovské úskalí v (ne)rozpoznání fake news, hoaxů nebo extrémně ideologicky zaměřených webů od seriózní a investigativní žurnalistiky založené na faktech, nikoli na domněnkách. Proto s pomocí odborné ruky a Strukturovaného dialogu s mládeží budu usilovat o zlepšení situace vzdělanosti, kterou lze uplatnit v životě po studiu, a budu se s nejlepším vědomím snažit dětem/studentům ukázat nové pohledy, pozitivně ovlivnit jejich postoje a přinést jim něco nad rámec školního stereotypu.

Ambasador / Delegát: 
Ambasador