POZVÁNKA: Síťovací setkání - strukturovaný dialog s mládeží

Středa 12. 11. 2014 - Čtvrtek 13. 11. 2014
E-mail organizátora: 
info@strukturovanydialog.cz
13. listopadu 2014, Praha – MŠMT

**POZVÁNKA: Síťovací setkání - strukturovaný dialog s mládeží
13. listopadu 2014, Praha – MŠMT**

Jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na Síťovací setkání ke strukturovanému dialogu s mládeží, které pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže.

Setkání se uskuteční dne 13. listopadu 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Budova C od 9.00 do 17.00 hodin.

Rádi bychom Vám v návaznosti na novou státní Koncepci na podporu mládeže 2014 – 2020 představili celý koncept strukturovaného dialogu v České republice, informovali o možnostech zapojení a představili aktuální témata k diskuzi.

**Program setkání**

9:00 – 9:30 Registrace

**9:30 – 11.00 Zahájení**

- Přivítání, představení Strukturovaného dialogu s mládeží, Národní pracovní skupiny a účastníků setkání

11:00 – 11:30 Přestávka

**11:30 – 12.00 Tematická část**

-Představení aktuálních témat strukturovaného dialogu v EU:
-Přístup mladých lidí k právům
-Politická participace mládeže
-Diskuze nad příspěvky

12:30 – 13:30 Oběd

**13:30 – 14.30 Zahájení národních konzultací strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže**

- Představení možností zapojení, informace o KA3 Erasmus +
- Možnosti zapojení pro partnery a multiplikátory
- Otázky a odpovědi

15:00 – 15:15 Přestávka

**15:15 – 16:30 Tematické diskuse (workshopy)**

- Přístup mladých k právům
- Politická participace mládeže

**16:30 Ukončení setkání**