Kulatý stůl: Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu

Úterý 25. 4. 2023
E-mail organizátora: 
@
Web organizátora: 
Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží a projekt Youth Wiki pořádají kulatý stůl na téma: Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu.

Ke kulatému stolu zveme zástupce lidí s rozhodovací pravomocí, mladé lidi a pracovníky s mládeží. Cílem je nahlédnout společně do výsledků 9. cyklu Dialogu EU s mládeží (Strukturovaného dialogu) a diskutovat o tom, jak s prací na tématech dále pokračovat a co je možné v České republice uskutečnit na národní a lokální úrovni. 

Proběhne v úterý 25. 4. 2023 od 15 do 18 hodin v zasedací místnosti na adrese Senovážné nám. 24, 110 00 Praha – Nové Město. 

Program bude mít dvě části: 

  • společnou, ve které shrneme 9. cyklus, Youth Wiki poskytne informace z dotazníkových šetření a čeští mladí delegáti Evropských konferencí mládeže budou diskutovat o průběhu cyklu
  • skupinovou, ve které se budeme zabývat možnostmi implementace doporučení a faktorů úspěchu

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se k účasti na kulatém stole můžete ZDE(link is external).