Aktualizace Strategického rámce ČR 2030

Pondělí 27. 3. 2023 - Pátek 31. 3. 2023
E-mail organizátora: 
@
Mladí lidé se mohou zapojit do fokusních skupin a přinést svůj pohled na témata Strategického rámce. Strategický rámec Česká republika 2030 je zastřešující strategický dokument státní správy napříč všemi tématy s cílem zvyšování kvality života obyvatel ČR. Ještě se můžete přihlásit!

  → PŘIHLAŠOVADLO ←

Skupiny: 

  • studenti středních škol a gymnázií: ST 29. 3. 9-11
  • studenti středních odborných učilišť: ČT 30. 3. 9-11
  • zástupci organizací dětí a mládeže: ST 29. 3. 14-16
  • zástupci Místních akčních skupin a venkovské mládeže: ČT 30. 3. 14-16