Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy vede organizace Pražské matky od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Zapojit se do něj může jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Školní projekty BCŠ již byly realizovány na více než 30 pražských školách (děti kreslí do map trasy, kudy chodí do školy) a v jejich rámci vzniklo více než 70 opatření k usnadnění pěších či cyklistických cest (nejen) dětí do školy (ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a městskou částí).

Číst dál

Buďme v kontaktu