Proč spolupracovat - pro neziskové organizace a aktivní neformální skupiny mladých?

(v závorce uvádíme konkrétní nástroje na webu, které aktivitu podpoří)

Co nabízíme?

  • informace o tom, co je strukturovaný dialog a jak být jeho součástí. (odborné i shrnující články jsou součástí oddílu Strukturovaný dialog a Dokumenty)
  • metodiky a příklady dobré praxe (můžete se inspirovat pro své vlastní aktivity)
  • můžete iniciovat otevření diskuse nad závažným tématem na národní úrovni a být součástí konzultací o podobě politiky mládeže v ČR (V této oblasti se spojte přímo s koordinátorem NPS SD s mládeží)
  • ovlivnit řešení situace konkrétního tématu v rámci EU (Na úvodní stránce webu bude vždy přímý odkaz na evropské i národní konzultace s vysvětlením, jak se efektivně zapojit).
  • prezentace výstupů a názorů z Vašich projektů a aktivit široké veřejnosti
  • využití Vašich výstupů a názorů v relevantních probíhajících procesech
  • reflexe Vašich výstupů v národních zprávách strukturovaného dialogu s mládeží.
  • informační newsletter o aktivitách strukturovaného dialogu a participace mládeže

Jednotliví členové NPS Vás podpoří v oblastech:

ČRDM: zastupuje širokou škálu mladých lidí skrze členské organizace a má zkušenosti s politikou mládeže v ČR a EU (člen Evropského fóra mládeže, zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru, ...), zájem o témata týkající se mládeže napříč politickým spektrem, informace o aktivitách mládežnických organizací v ČR a EU, koordinátor NPS.

DZS: informační a školící činnost při žádostech o financování projektů z programu Erasmus +: Klíčové akce 3 - Strukturovaný dialog, informace a školení o dalších možnostech financování projektů a o rozvoji organizací a jednotlivců.

MŠMT: konzultace nad oblastmi politiky mládeže v ČR a řešení problémových témat, podpora projektů strukturovaného dialogu a projektů naplňujících Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020.

MV: konzultace nových námětů na posílení zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života, které mohou být následně prezentovány na Výboru pro veřejné vládnutí při OECD a pomohou tak k určení dalšího směřování aktivit OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v této oblasti. Zprostředkování informací o světových trendech v politikách zaměřených na zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Zprostředkování připomínkování dokumentů OECD věnujících se tématu zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Možnost sdílení příkladů dobré praxe.

Buďme v kontaktu