Proč spolupracovat v rámci strukturovaného dialogu - jednotlivci? (v závorce uvádíme konkrétní nástroje na webu, které aktivitu podpoří)

Co nabízíme:

  • možnost zapojit se jako jedinec do probíhajících konzultací, procesů a politiky mládeže (Na webu najdete metodiky jak realizovat workshop a příklady dobrých projektů. Mohou Vás inspirovat k vlastní akci a také zde najdete informace o finanční podpoře např. z programu Erasmus +).
  • možnost sledovat aktuální informace i co se právě děje v oblasti politiky mládeže
  • přidat svou zkušenost a názor pro konkrétní téma dotýkající se Vašeho života skrze on-line konzultace, nebo tematické workshopy strukturovaného dialogu (Na úvodní stránce webu bude vždy přímý odkaz na evropské i národní konzultace s vysvětlením, jak se efektivně zapojit).
  • informace o akcích, konzultacích, seminářích a workshopech v rámci procesů strukturovaného dialogu (Vše v oddílu Aktivity) .
  • zapojit se můžete i skrze soutěže - zaslané výstupy budou zohledňovány v rámci probíhajících procesů
  • informační newsletter o aktivitách strukturovaného dialogu a participace mládeže

Jednotliví členové NPS Vás podpoří v oblastech:

ČRDM: zastupuje širokou škálu mladých lidí skrze členské organizace a má zkušenosti s politikou mládeže v ČR a EU (člen Evropského fóra mládeže, zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru, ...), zájem o témata týkající se mládeže napříč politickým spektrem, informace o aktivitách mládežnických organizací v ČR a EU, koordinátor NPS.

DZS: informační a školící činnost při žádostech o financování projektů z programu Erasmus +: Klíčové akce 3 - Strukturovaný dialog, informace a školení o dalších možnostech financování projektů a o rozvoji organizací a jednotlivců.

MŠMT: konzultace nad oblastmi politiky mládeže v ČR a řešení problémových témat, podpora projektů strukturovaného dialogu a projektů naplňujících Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020.

MV: konzultace nových námětů na posílení zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života, které mohou být následně prezentovány na Výboru pro veřejné vládnutí při OECD a pomohou tak k určení dalšího směřování aktivit OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v této oblasti. Zprostředkování informací o světových trendech v politikách zaměřených na zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Zprostředkování připomínkování dokumentů OECD věnujících se tématu zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Možnost sdílení příkladů dobré praxe.

Buďme v kontaktu