Proč spolupracovat s NPS SD pro instituce, politické strany a politiky: (v závorce uvádíme konkrétní nástroje na webu, které aktivitu podpoří)

Co Vám Národní pracovní skupina nabízí?

  • zdroj informací o tom, co řeší a jaké mají názory mladí lidé ČR (naši partneři mohou iniciovat národní téma).
  • reprezentativní a strukturované výstupy od mladých v ČR (V oddílu Dobrá praxe jsou k dispozici strukturované výstupy projektů, které reflektují situaci a názory mladých v ČR).
  • spolupráce nad konkrétními tématy s dalšími aktéry občanské společnosti (neziskové organizace, školy, aktivní jednotlivci)
  • otevřít konkrétní témata k dialogu na národní úrovni, osvěta mezi prvovoliči o významu aktivní participace na politice (Vy jako aktivní aktéři politiky můžete iniciovat národní konzultace nad tématem, které potřebujete vyřešit a znát reálný stav mezi mladými).
  • být součástí řešení konkrétních problémů mladých lidí na evropské i národní úrovni.
  • můžete přispět k národní konzultaci nad konkrétní tématikou (V nabídce menu Aktivity je vlastní stránka věnovaná informacím o Konzultacích a jak se zapojit).
  • reflektovat výstupy vašich workshopů v rámci SD v Národní zprávě (I vy jste součástí a můžete navrhovat reálná řešení situace, můžete sami iniciovat workshop s mladými).
  • můžete využít také výstupy, názory a argumenty mladých lidí - budeme rádi, pokud na ně budete poskytovat zpětnou vazbu.
  • pokud v rámci své činnosti pořádáte veřejnou konzultaci, do které chcete zapojit i mladé lidi, rádi Vám pomůžeme sdílet informace mezi tuto cílovou skupinu.
  • informační newsletter o aktivitách strukturovaného dialogu a participace mládeže

Jednotliví členové NPS Vás podpoří v oblastech:

ČRDM: zastupuje širokou škálu mladých lidí skrze členské organizace a má zkušenosti s politikou mládeže v ČR a EU (člen Evropského fóra mládeže, zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru, ...), zájem o témata týkající se mládeže napříč politickým spektrem, informace o aktivitách mládežnických organizací v ČR a EU, koordinátor NPS.

DZS: informační a školící činnost při žádostech o financování projektů z programu Erasmus +: Klíčové akce 3 - Strukturovaný dialog, informace a školení o dalších možnostech financování projektů a o rozvoji organizací a jednotlivců.

MŠMT: konzultace nad oblastmi politiky mládeže v ČR a řešení problémových témat, podpora projektů strukturovaného dialogu a projektů naplňujících Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020.

MV: konzultace nových námětů na posílení zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života, které mohou být následně prezentovány na Výboru pro veřejné vládnutí při OECD a pomohou tak k určení dalšího směřování aktivit OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v této oblasti. Zprostředkování informací o světových trendech v politikách zaměřených na zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Zprostředkování připomínkování dokumentů OECD věnujících se tématu zapojování mládeže do veřejného rozhodování a veřejného života. Možnost sdílení příkladů dobré praxe.

Buďme v kontaktu