Proč sdílet:

Sdílení dobré praxe a výstupů Vám pomůže zviditelnit projekt či aktivitu, do které jste vložili své úsilí. Další, kteří řeší podobná témata, se s Vámi mohou spojit a společně posunete své výsledky dále.

Další zájemci se mohou inspirovat Vaší aktivitou.

Vizibilita výsledků aktivit je jednou z podmínek plnění závazků při čerpání finanční podpory z grantového programu Erasmus+ a dalších nadací a grantových programů.

Dejte vědět veřejně názory mladých a zkušenosti, které jste při realizaci Vašeho projektu/aktivity získali. Jak má veřejnost, odborná i laická, politici a politické strany, získat obraz o realitě mladých lidí? Jak jinak než od Vás!

Buďme v kontaktu