Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji koordinátorům Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, jejímž ustanovujícím a vedoucím členem je Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1, zastoupená svým předsedou, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zasílání elektronických newsletterů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Obsahem newsletterů jsou informace související s projektem Strukturovaného dialogu s mládeží a s projekty a aktivitami parterských organizací. Obsahem newsletterů nejsou obchodní sdělení.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být v souladu s právem "být zapomenut" kdykoli odvolán písemnou formou na adresu koordinátorů projektu nebo využitím tlačítka "Chci být zapomenut" na konci každého newsletteru.

Prohlašujeme, že zpracováváme Vaše údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým byl souhlas poskytnut. To znamená, že údaje vedeme v databázi online služby MailChimp určené pro odesílání newsletterů. Vaše údaje neposkytujeme žádným dalším třetím subjektům.

Buďme v kontaktu