Rozhoduj o Evropě - výstupy ze seminářů 2019

Ve druhé polovině roku 2019 proběhlo 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Celkem se jich zúčastnilo přes 350 středoškoláků. Součástí seminářů byly i diskuse strukturovaného dialogu s mládeží - diskuse účastníků seminářů s odborníky, politiky či úředníky. Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Více informací naleznete na http://rozhodujoevrope.cz/. Závěry z regionálních seminářů jsou ke stažení níže.

Číst dál

#Můžeš to změnit

Projekt Můžeš to změnit pomáhá mladým lidem získat informace a zkušenosti, ale i kontakty potřebné k tomu, aby mohli začít měnit věci k lepšímu. Poskytuje jim prostor pro komunikaci s politiky a pracovníky obecních úřadů a metodicky a odborně je podporuje. Pokud vám tedy něco v okolí vadí, je hloupost sedět a nadávat. Ve spolupráci se školou, obcí, spolužáky a dalšími spoluobčany. Zde si můžete přečíst výstupy z regionálních workshopů projektu za rok 2018.

Číst dál

Skautské časopisy o aktivním občanství

Hlasitě rezonujícím tématům se věnují nejnovější čísla časopisů pro skautské vedoucí (Skauting) a skautky a skauty starší 15 let (Roverský kmen); na obě témata v nich najdeme několik článků, které mohou být impulzem k další diskuzi ve skautském prostředí. Týkají se mj. motivace k aktivnímu občanství, otázky vlastenectví, apolitičnosti Junáka – českého skauta a v rozhovoru s Jankem Rubešem se dozvíme, proč i jednotlivec může mít velkou váhu ve veřejném prostoru. Přečíst si je můžete i vy! https://www.skaut.cz/novinky/ze-skautsk%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/aktivn%C3%AD-ob%C4%8Danstv%C3%AD-apoliti%C4%8Dnost-hlavn%C3%AD-t%C3%A9mata-aktu%C3%A1ln%C3%ADch-vyd%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasopis%C5%AF-

Číst dál

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28

On the 28 March 2017, the European Audiovisual Observatory (EAO) has published a noteworthy report entitled “Mapping of media literacy practices and actions in EU-28”. The study is focused on projects relating to media services delivered on electronic communication networks, both linear and non-linear, and on information services where pertinent, excluding from its scope press, radio and off-line media. As regards to its material scope, the EAO report lists only media literacy actions that have taken place outside schools. This study has been commissioned to the EAO by the European Commission and co-authored by Martina Chapman, Director of Mercury Insights, who has examined all the data previously gathered by the EAO and transformed it in a comparative analysis. As for the methodology used for the preparation of the report, a questionnaire was sent to national experts in each EU country who have been asked to identify 20 significant media literacy projects in their country and to provide more analytical information on the five most significant of them. The latters have been used for a case-study research. The responses were afterwards cross-checked with the members of the EU Media Literacy Expert Group (MLEG) and presented during its yearly meeting in November 2016.

Číst dál

Rozhoduj o Evropě - výstupy ze seminářů projektu v roce 2017

Semináře pro studenty středních škol v České republice a na Slovensku připravuje EUTIS, o.p.s. a Centrum pre európsku politiku. Jejich účastníky jsou mladí lidé, nejčastěji středoškoláci, se zájmem po politiku a veřejné dění. Semináře jsou regionální, jejich kompletní seznam včetně dat naleznete na www.rozhodujoevrope.cz. Každý tento jednondenní seminář sestává ze tří částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Nejaktivnější účastníci získali ceny a byli následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Níže naleznete dosavadní výstupy ze strukturovaného dialogu v ČR, který je pevnou součástí každého semináře. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Číst dál

Newslettery strukturovaného dialogu

Newslettery s novinkami ze světa strukturovaného dialogu s mládeží od roku 2016 naleznete níže (pouze text). Chcete se přihlásit k odběru novinek (přibližně 6x do roka)? Napište tajemnici pracovní skupiny na lenka.jurenova@crdm.cz (stačí e-mail s předmětem: "Zájem o zasílání newsletteru NPS SD").

Číst dál

Národní zpráva z konzultací V. cyklu SD EU

Dokument shrnuje výstupy z konzultací (workshopů, diskuzí, online a offline dotazníků, esejistické soutěže a Evropské diskusní platformy) s mladými lidmi včetně doporučení z těchto výstupů vyplývajících.

Číst dál

Začněme třeba takhle... (metodická příručka)

Interaktivní hry s tématy lidských práv a multikulturní společnosti publikovala už v roce 2007 Česká rada dětí a mládeže. Jsou nadčasové a mimo jiné se dotýkají jednoho z aktuálních témat Strukturovaného dialogu s mládeží EU. Svým obsahem je manuál směřovaný (nejen) na neziskový sektor. Hry jsou využitelné jak v deštivých obdobích školních výletů a letních táborů, tak i jako doplnění probíraného tématu pro pedagogy na školách. Konkrétních aktivit, na kterých by se dala daná problematika přímo ukázat a studenty tak vedla k lepšímu porozumění a hlubší analýze, není nikdy dost. (Úvod na webu ČRDM: http://crdm.cz/publikace/zacneme-treba-takhle-metodicka-prirucka/)

Číst dál

More Than Culture - Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží

Jak zacházet s předsudky, stereotypy a diskriminací (nejen) při mezinárodních setkáních mládeže? Seznamte se s konceptem a metodami vědomé práce s diverzitou! Příručku připravil pro české čtenáře Tandem (http://www.tandem-org.cz/aktuality/more-than-culture-diverzita), jedním z českých redaktorů je Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Číst dál

Evropský týden mládeže 2015

Tématem Evropského týdne mládeže (European Youth Week - EYW) 2015 byla pomoc a podpora mladým lidem k aktivitě v občanské společnosti a na trhu práce. V přiloženém souboru jsou výstupy z diskuzí, které se v rámci EYW konaly od 27. dubna do 10. května v Holešově, Olomouci, Plzni, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Zlíně a ve Středočeském kraji.

Číst dál

Participační metody a jejich implementace (anglická verze)

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými partnery.

Číst dál

Participační metody a jejich implementace (česká verze)

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými partnery.

Číst dál

Národní zpráva ze IV. cyklu

V prosinci 2015 jsme předali ministryni školství Kateřině Valachové Národní zprávu Strukturovaného dialogu s mládeží a organizacemi mládeže za IV. cyklus (1.7.2014–31.12.2015). Tématem tohoto cyklu bylo posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže a přístup mladých lidí k právům. Na evropské úrovni proces skončil přijetím Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy (2015/C 417/02). V Národní zprávě je popsána situace v České republice a uvádí, jak se Česká republika zapojila do celoevropského procesu SD s mládeží. Doporučení uvedená ve zprávě se týkají zejména občanského vzdělávání zaměřeného na mládež v ČR nejen ve formálním systému vzdělávání. Celou zprávu naleznete v přiloženém souboru.

Číst dál

ICM Jindřichův Hradec: podněty a výstupy projektu STRUKTUROVANÉHO DIALOGU „ JUNULARA“

Do projektu bylo zapojeno 294 žáků základních a středních škol v Jindřichově Hradci, 25 osob s rozhodovací pravomocí a 10 pracovníků s mládeží z 5 evropských zemí, kteří se účastnili projektu Erasmus+ v Jindřichově Hradci. Tématické celky: 1. Parlament dětí a mládeže 2. Zapojení mládeže do komunitního plánování města Jindřichův Hradec 3. Zaměstnanost x nezaměstnanost 4. Koho zastupuje poslanec? 5. Platí zákony pro všechny? 6. Můžeme Vám pomoci 7. Svoboda projevu

Číst dál

Seppia o.s.: „Rozhýbejme sebe a svět kolem nás – POLITIKA JAKO HRA“ v období 10/2014 – 06/2015.

V rámci projektu bylo zapojeno celkem 92 mladých účastníků od 13-ti do 30-ti let. Následující podněty vznikly během 11-ti samostatných setkání a diskuzí mládeže s osobami specializujícími se na jednotlivé problematiky a osobami s rozhodovací pravomocí, ale i na základě diskuzí mládeže mezi sebou a s širokou veřejností. (příklad obsahu: volný čas mládeže, prevence závislostí a politici jako vzor, podnikání mládeže, a mnoho dalšího)

Číst dál

Výstup z workshopu Přístup mladých k právům, Síťovací setkání strukturovaného dialogu s mládeží, dne 13. 11. 2014.

Workshopu se účastnili mladí lidé a odborníci z oblasti mládeže a práce s mládeží. Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží dne 13. listopadu, se ukázalo, že právní systém neumí dobře pracovat s mládeží a dětmi. Na druhé straně, samotní mladí lidé nemají znalosti svých práv a nechápou základní ústavní principy právního řádu. Vymahatelnost práva je pro ně cizí pojem, který neznají. Právní pomoc mladým lidem není adekvátní a chybí osoba dětského ombudsmana. Školy ani veřejné úřady nevědí, jak vzdělávat mladé k právní gramotnosti. Kde mají mladí, a nejen oni, získat přehled o povinnostech a právech, který jim právní řád ČR uděluje?

Číst dál

Výstup z workshopu Participace mladých, Síťovací setkání strukturovaného dialogu s mládeží, dne 13. 11. 2014.

Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží ze dne 13. listopadu, vyplynulo napovrch několik alarmujících skutečností o tom, zda se mladí lidé podílejí na politice a jaké o ní mají povědomí. Workshopu se účastnili mladí lidé a odborníci na práci s mládeží.

Číst dál

Buďme v kontaktu