Laura Doanová

Laura Doanová je studentkou Masarykova gymnázia Vsetín, kde mimo studia působí jako redaktorka školních novin TGM. Aktivně se účastní projektů, které slouží k neformálnímu vzdělávání mladých lidí, jako například mezinárodních výměn mládeže v rámci programu Erasmus+ nebo Yoda Mentorship Programme, do kterého se zapojí od ledna 2018. Zajímá se o politiku a diplomacii – v minulosti absolvovala Letní školu diplomacie v Olomouci a zúčastnila se několika simulací – například simulace americké prezidentské debaty, EU-week-endu a projektu Rozhoduj o Evropě nebo Plzeňské akademie mladých diplomatů. V rámci programu mladých ambasadorů se bude zabývat problematikou Evropské unie zejména v souvislosti s euroskepticismem a tématem rovných příležitostí a diskriminace – na základě pohlaví, rasy, národnosti nebo místa bydliště.

Anna Koblížková

Anna Koblížková je ambasadorkou programu Strukturovaný dialog s mládeží, v rámci kterého organizuje besedy pro mladé se zaměřením na téma identity. V současné době je studentkou Politologie na FSV UK, pracuje jako dobrovolník v nadaci Ecolibri a vyučuje hru na klavír v městě Dobřichovice.

Leonard Zucconi

Leonard Zucconi studuje v sextě Gymnasia Karla Sladkovského v Praze. Úspěšně se účastnil programu Juniorské University Karlovy jak v humanitně-společenském, tak v přírodovědně-lékařském zaměření, v roce 2018 pak plánuje studijní pobyt v Japonsku. Ve volném čase se zabývá japanologií, filosofií a kulturní a sociální antropologií, méně pak politikou. Jako mladý ambasador se bude věnovat tématům veřejného prostoru a jeho politického a sociálního vlivu (zejména pak mezi mládeží), a poté nacionalismu v nejširším slova smyslu i vypjatého nacionalismu a různých forem extremistického smýšlení.

Anna Jordanová

Anna Jordanová dokončuje své bakalářské studium Historie a Žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Hlavní oblastí jejího zájmu je post-sovětský prostor ve východní Evropě a centrální Asii zejména z hlediska mezinárodních vztahů, energetiky a bezpečnosti. Mimo to se zajímá o roli mladých lidí v dnešní společnosti: přispívá na portál mladiinfo.cz a vede workshop kritického myšlení v rámci iniciativy StuŽák. Zájmy české mládeže reprezentovala mj. na půdě Rady Evropy nebo na fóru Východního partnerství.
V rámci projektu mladých ambasadorů se zaměří na možnosti výjezdů mladých do zahraničí, ať již za studiem, zaměstnáním, nebo např. v rámci projektů Erasmus.

David Ulvr

David je mladým ambasadorem z Prahy a studuje Právnickou fakultu UK, zároveň je letošním mladým delegatem do OSN. V rámci jeho působení chce spojit zkušenosti získané ze všech těchto oblastí zejména proto, aby diskutoval v České republice s mladými lidmi a ptal se na jejich problémy a útrapy, aby jim ukázal, že na jejich názoru záleží. V rámci těchto přednášek se bude zabývat tématem občanského aktivismu a aktivního zapojení mladých lidí do kulturního a politického života. Dále pak také problematikou mezinárodních organizací jako OSN či EU a jejich vnímání v České republice.

Mgr. Karolína Chlupatá, DiS.

Karolína Chlupatá je právnička se zájmem o lidská práva a mezinárodní vztahy. O problematiku lidských práv se hlouběji začala zajímat v době jazykových pobytů v Německu, Anglii a studia mezinárodních vztahů a jazyků na Erasmu+ v Turecku. V rámci těchto zkušeností, které získala během pobytů v zahraničí, se bude věnovat jako mladá ambasadorka problematice xenofobie a interkulturních rozdílů v České republice, a to zejména při práci s mládeží. V současné době se věnuje studiu arabštiny a vyučuje Čechy a cizince anglický jazyk.

Patricie Felcmanová

Patricie Felcmanová studuje na Masarykově gymnáziu v Plzni. Je členkou Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje. V současné době zastává pozici tiskové mluvčí a je jedním z členů předsednictva. V rámci programu mladých ambasadorů se bude věnovat tématům spojeným se zdravým životním stylem, ochranou životního prostředí a duševním zdravím člověka.

Dalibor Jiříček

Dalibor Jiříček je mladým ambasadorem strukturovaného dialogu s mládeží a působí v Praze. Je spoluzakladatelem spolku Y.A.E.D - Youth Association for Economic Dipomacy, který usiluje o vytváření dialogů a navazování kontaktů mezi mladými profesionály a lidmi s rozhodovací pravomocí. V současné době má za sebou půlroční stáž na Americkém Velvyslanectví v Praze a momentálně studuje na VŠE.

Sabina Pachlopníková

Sabina Pachlopníková studuje na Mendelově gymnáziu v Opavě a ráda se mimo jiné věnuje také umění. V rámci strukturovaného dialogu bude pořádat akce zaměřené na politickou participaci mládeže, strukturu voleb, média, formy propagace a rétoriku.

Buďme v kontaktu