Anna Jordanová

Anna Jordanová dokončuje své bakalářské studium Historie a Žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Hlavní oblastí jejího zájmu je post-sovětský prostor ve východní Evropě a centrální Asii zejména z hlediska mezinárodních vztahů, energetiky a bezpečnosti. Mimo to se zajímá o roli mladých lidí v dnešní společnosti: přispívá na portál mladiinfo... (číst více)

Anna Koblížková

Anna Koblížková je ambasadorkou programu Strukturovaný dialog s mládeží, v rámci kterého organizuje besedy pro mladé se zaměřením na téma identity. V současné době je studentkou Politologie na FSV UK, pracuje jako dobrovolník v nadaci Ecolibri a vyučuje hru na klavír v městě Dobřichovice.

Dalibor Jiříček

Dalibor Jiříček je mladým ambasadorem strukturovaného dialogu s mládeží a působí v Praze. Je spoluzakladatelem spolku Y.A.E.D - Youth Association for Economic Dipomacy, který usiluje o vytváření dialogů a navazování kontaktů mezi mladými profesionály a lidmi s rozhodovací pravomocí. V současné době má za sebou půlroční stáž na Americkém... (číst více)

David Ulvr

David je mladým ambasadorem z Prahy a studuje Právnickou fakultu UK, zároveň je letošním mladým delegatem do OSN. V rámci jeho působení chce spojit zkušenosti získané ze všech těchto oblastí zejména proto, aby diskutoval v České republice s mladými lidmi a ptal se na jejich problémy a útrapy, aby jim ukázal, že na jejich názoru záleží. V rámci... (číst více)

Laura Doanová

Laura Doanová je studentkou Masarykova gymnázia Vsetín, kde mimo studia působí jako redaktorka školních novin TGM. Aktivně se účastní projektů, které slouží k neformálnímu vzdělávání mladých lidí, jako například mezinárodních výměn mládeže v rámci programu Erasmus+ nebo Yoda Mentorship Programme, do kterého se zapojí od ledna 2018. Zajímá se o... (číst více)

Leonard Zucconi

Leonard Zucconi studuje v sextě Gymnasia Karla Sladkovského v Praze. Úspěšně se účastnil programu Juniorské University Karlovy jak v humanitně-společenském, tak v přírodovědně-lékařském zaměření, v roce 2018 pak plánuje studijní pobyt v Japonsku. Ve volném čase se zabývá japanologií, filosofií a kulturní a sociální antropologií, méně pak politikou... (číst více)

Mgr. Karolína Chlupatá, DiS.

Karolína Chlupatá je právnička se zájmem o lidská práva a mezinárodní vztahy. O problematiku lidských práv se hlouběji začala zajímat v době jazykových pobytů v Německu, Anglii a studia mezinárodních vztahů a jazyků na Erasmu+ v Turecku. V rámci těchto zkušeností, které získala během pobytů v zahraničí, se bude věnovat jako mladá ambasadorka... (číst více)

Patricie Felcmanová

Patricie Felcmanová studuje na Masarykově gymnáziu v Plzni. Je členkou Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje. V současné době zastává pozici tiskové mluvčí a je jedním z členů předsednictva. V rámci programu mladých ambasadorů se bude věnovat tématům spojeným se zdravým životním stylem, ochranou životního prostředí a duševním... (číst více)

Sabina Pachlopníková

Sabina Pachlopníková studuje na Mendelově gymnáziu v Opavě a ráda se mimo jiné věnuje také umění. V rámci strukturovaného dialogu bude pořádat akce zaměřené na politickou participaci mládeže, strukturu voleb, média, formy propagace a rétoriku.

Buďme v kontaktu