V metodice je popsán cíl, proč takový stůl dělat: Pořádání kulatého stolu umožňuje cíleně řešit či plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytuje vetší diskusní prostor pro konkrétní vybrané téma. Současně si akce klade za cíl získat od mladých podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali.

Pomůcky:
Pomůcky jsou popsány v oddíle Přípravné kroky v přiloženém PDF dokumentu.
Cílová skupina: mládež do 26 let
Autor: Národní siť zdravých měst České Republiky
Web autora: http://zdravamesta.cz/index.shtml

Metodika je skvěle graficky zpracována v přiloženém PDF dokumentu nebo využijte přímý odkaz na on-line podobu metodiky níže v kolonce Související odkazy.

Výstupy a jejich měřitelnost: Metodika si dává záležet na vysvětlení následného využití toho, co z dialogu vzešlo a ještě se věnuje i šíření informací vůči odborné i laické veřejnosti. Vše najdete v sekci Následné kroky - Výstupy z akce.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu