Metoda použita v rámci strukturovaného dialogu s mládeží: mladí účastníci se chtějí dozvědět více o tématu, které je zajímá (zde konkrétně zaměstnanost mladých). Díky této metodě umožníte mladým lidem setkat se s odborníky z praxe a v odpolední debatě formulovat doporučení o zlepšení stavu daného tématu. Aktivita přinese konkrétní doporučení v psané formě. Tato metoda pomůže vzdělat účastníky a odborníkům umožní reagovat na konkrétní a nové podněty od mladých účastníků. Celé znění metodiky a užitečné dokumenty naleznete v přiložených dokumentech.

Pomůcky:
3 facilitátoři akce + 2 mladí pořizují foto a videa na propagaci akce, audiovizuální technika, občerstvení, prostor dostatečně velký: školní třída, přeuspořádané lavice, aby mladí mohli lépe interagovat
Cílová skupina: mládež do 18 let
Autor: projekt JUNULARA, ICM Jindřichův Hradec
Web autora: http://www.icmjh.cz/inpage/strukturovany-dialog-erasmus/

Příprava:

  • Výběr tématu: aktuální a zajímavé téma. Zajímavost tématu pomůže získat více účastníků, aktuálnost umožní předat výstupy další veřejnosti, která je může reflektovat.

  • Příprava mladých účastníků: informace o tématu předem. Mladí budou aktivními partnery do dialogu během akce. Informace šíříme skrz FB skupinu a web (články k tématu, odkazy na zajímavé weby, otázky do pléna, noviny a rozhlas.) Workshop pro mladé: základní prvky rétoriky a soft skills (Významný přínos do budoucna pro mladé)

  • Oslovit odborníky z praxe, kteří mají zajímavé informace pro mladé účastníky a sami budou mít zájem na zlepšení dané problematiky. (V konkrétní aktivitě byli odborníky pro téma zaměstnanost mladých: pracovník úřadu práce, vysokoškolský učitel a prorektor pro studium, hospodářská komora, pracovník v oblasti marketingu a cestovního ruchu).

  • Technické podmínky jsou zásadní - místo realizace musí odpovídat potřebám přednášejících (projektor, pomůcky, osvětlení), potřebám všech účastníků (prostor pro občerstvení, zázemí na osobní věci, toalety, přístupnost prostor). Pozor na diety konkrétních účastníků (bezlepková, vegetariáni, alergie).

  • Odpovězte si na otázku: Co za pomůcky potřebujete? (papíry, psací potřeby, flipchart, občerstvení, počítač pro záznam výstupů). Pro pomoc s podmínkami aktivit v rámci strukturovaného dialogu s mládeží kontaktujte tajemníka NPS SD, který Vás podpoří v přípravách i formulaci výstupů.

  • Právní náležitosti: Pokud pracujete s nezletilými účastníky, musíte mít písemný souhlas rodičů k účasti a pořizování záznamů (foto a video). Viz formulář v příloze.

Průběh:

1, Zahájení aktivity (seznámení účastníků s průběhem dne, programem, organizační připomínky). Představení tématu a úkolů aktivity (Za jakým účelem budou dnes tvořit výstupy, co se dozvědí a jaký bude přínos účasti právě pro ně).

2, Blok se vstupy s odborníky (odborníka účastníkům představte, dejte prostor pro debatu nejen k tématu přednášky, ale povzbuďte mladé účastníky ke zvědavosti ohledně jejich odpolední tvorby doporučení, pro vlastní potřeby sepsání výstupů z akce požádejte přednášející o jejich prezentace či poznámky). Důležité jsou přestávky a občerstvení pro účastníky i přednášející. Odborné přednášky bývají náročné pro publikum. Debata po přednášce oživí blok- organizátoři mají v rukávu pár připravených otázek k tématu.

3, Zpracování výstupů: Dotazníky pro mladé účastníky akce (v tomto případě byly on-line dotazníky. Viz příloha). Mají význam shrnující, vlastní zpětné vazby pro účastníky, přednášející a organizátory. Výčet kroků, které mohou obě dvě strany udělat pro zlepšení situace zaměstnanosti mladých nejen v kraji. Výstupy následně organizátoři zaznamenají tak, aby byli dobře srozumitelné pro ty, kteří mohou zlepšit danou problematiku (veřejnost, mladí lidé, odborníci, politici a úředníci). Konkrétní doporučení, vzešlá s debaty s mladými lidmi, je dobré adresovat konkrétním osobám (starostům, zákonodárcům, zaměstnavatelům, školám, etc.). Spolupráce s NPS SD Vám pomůže formulovat výstupy a adresně kontaktovat ty, kterým jsou určeny.

Tipy: dodržujte čas přednášek a přestávek.

Výstupy a jejich měřitelnost: Zpětná vazba skrze dotazník (viz příloha), který je zpracován do zprávy a zaslán NPS SD a přednášejícím i účastníkům. Hlavním přínosem jsou nové a zajímavé podněty a informace pro mladé účastníky, zpětná vazba na práci a činnost přednášejících. Důležité je informovat širokou veřejnost

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu