Aktuální konzultace SD EU - Tipy jak pracovat s tématy

Šest otázek aktuálních konzultací strukturovaného dialogu EU s mládeží v sobě ukrývá potenciál mnoha aktivit. Nabízíme Vám nápady, které vzešly z hlav zástupců různých organizací a aktérů strukturovaného dialogu s mládeží na Síťovacím setkání aktérů SD 20. dubna 2016.

Číst dál

Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?

V metodice je popsán cíl, proč takový stůl dělat: Pořádání kulatého stolu umožňuje cíleně řešit či plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytuje vetší diskusní prostor pro konkrétní vybrané téma. Současně si akce klade za cíl získat od mladých podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali.

Číst dál

Zážitková tematická setkání STRUKTUROVANÉHO DIALOGU

Metoda tematických zážitkových setkání je využita pro strukturovaný dialog mládeže, protože především v období dospívání dochází k osvojování společenských norem a formování vlastního světového názoru. Během setkání jsou záměrně vytvářeny situace, v nichž se předpokládá inspirativní a intenzivní prožití daného tématu, které souvisí s dialogy a diskuzemi, které mládež povede s odborníky a osobami s rozhodovací pravomocí. Tato setkání pak mohou usnadnit, díky zážitkům živější dialog, který bude hlavní zpětnou vazbou. Celou metodiku, zejména konkrétní příklady použití i s fotografiemi, naleznete v přiloženém dokumentu.

Číst dál

Den zlepšení: celodenní aktivita, diskuse mladých a informace od odborníků

Metoda použita v rámci strukturovaného dialogu s mládeží: mladí účastníci se chtějí dozvědět více o tématu, které je zajímá (zde konkrétně zaměstnanost mladých). Díky této metodě umožníte mladým lidem setkat se s odborníky z praxe a v odpolední debatě formulovat doporučení o zlepšení stavu daného tématu. Aktivita přinese konkrétní doporučení v psané formě. Tato metoda pomůže vzdělat účastníky a odborníkům umožní reagovat na konkrétní a nové podněty od mladých účastníků. Celé znění metodiky a užitečné dokumenty naleznete v přiložených dokumentech.

Číst dál

Buďme v kontaktu